BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP HTVC

A. DỊCH VỤ THC ANALOG:

I. Phí lắp đặt:

1. Đối với khách hàng đăng kí lắp mới:

Ghi chú:Khách hàng phải trả phí vật tư phát sinh theo giá thị trường tại thời điểm lắp đặt.

 

2. Đối với khách hàng chuyển từ mạng khác sang HTVC:

Ghi chú:Khách hàng phải trả phí vật tư phát sinh theo giá thị trường tại thời điểm lắp đặt.

 

II. Phí thuê bao:

1. Khách hàng đóng phí hàng tháng:

a. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ HTVC lắp đặt trước ngày 01/04/2016:

b. Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ HTVC lắp đặt trước ngày từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/01/2018:

c. Đối với khách hàng lắp đặt mới từ ngày 01/02/2018:

d. Đối với khách hàng chuyển từ mạng khác sang HTVC:

Ghi chú: Sau 12 tháng khách hàng sẽ được áp dụng chính sách giá như mục II.1.c và mục II.2.a.

 

2. Khách hàng đóng trước phí thuê bao:

a. Đối với khách hàng lắp đặt mới từ ngày 01/02/2018, khách hàng đang sử dụng dịch vụ HTVC lắp đặt trước ngày 01/04/2016:

b. Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ lắp đặt từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/01/2018:

c. Đối với khách hàng chuyển từ mạng khác sang:(chỉ áp dụng 1 lần khi lắp mới)

Lưu ý:

-Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

-HTVC không thu thêm phí thu tại nhà của khách hàng sử dụng dịch vụ;

-Khách hàng từ dịch vụ khác chuyển sang HTVC phải nộp bảng sao hóa đơn dịch vụ tháng gần nhất;

-Đối với khách hàng từ dịch vụ khác chuyển sang HTVC khi tham gia mục II.1.d phải đóng đầy đủ phí thuê bao với giá: 50.000 đ/tivi thứ 1, trong thời gian 11 tháng tiếp theo thì mới được tham gia các chương trình khuyến mãi đóng trước phí thuê bao khác;

-Giá phí trên không áp dụng đối với khu ngầm hóa;

-Số tiền đóng trước là số tiền sau khi cấn trừ đầy đủ công nợ của khách hàng tính đến kỳ cước hiện tại (kỳ cước hiện tại là kỳ cước thực tế tính đến thời điểm khách hàng nộp tiền);

-Bảng giá này có hiệu lực từ 01/02/2018 đến khi có chính sách giá mới